испорака

на обработен и сепариран материјал...

 

од механички преработената отпадна гума до Ваша локација. Доколку имате потреба контактирајте со Нас за да организираме испорака или да потпишеме договор за соработка...

фото галерија

Почитувани посетители на нашиот портал:

Погледнете дел од Нашата фотогалерија од производствените капацитети на Зока Трејд

View all
View

дотур на отпадна гума

Погледнете дел од Нашите производствени капацитети во Кавадарци во источната индустриска зона на...

View

колска вага

Погледнете дел од Нашите производствени капацитети во Кавадарци во источната индустриска зона на...

View

Производствени капацитети

Погледнете дел од Нашите производствени капацитети во Кавадарци во источната индустриска зона на...