Зока Трејд

Преработка со механички третман на отпадна гума.

  • прием на отпадна гума
  • транспорт на отпадна гума
  • механичка преработка
  • испорака на механички обработена гума
View all
View

испорака

на обработен и сепариран материјал...

View

механичка преработка

на отпадна гума...

View

прием

Нашата компанија врши прием на отпадна гума..

За Зока Трејд

Зока Трејд е приватна компанија со преработувачки капацитети за механичка преработка на отпадна гума лоцирана во Кавадарци во источна индустриска зона. Се занимаваме со...

повеќе...

фото галерија

Почитувани посетители на нашиот портал:

Погледнете дел од Нашата фотогалерија од производствените капацитети на Зока Трејд

View all
View

дотур на отпадна гума

Погледнете дел од Нашите производствени капацитети во Кавадарци во источната индустриска зона на...

View

колска вага

Погледнете дел од Нашите производствени капацитети во Кавадарци во источната индустриска зона на...

View

Производствени капацитети

Погледнете дел од Нашите производствени капацитети во Кавадарци во источната индустриска зона на...